Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje o możliwości złożenia wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłków rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022.
Złożenie wniosku do 30 listopada br. włącznie jest gwarancją wypłaty świadczeń za miesiąc listopad, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego oraz pozostałych przesłanek określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.