Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 7/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym z dnia 17 grudnia 2021 r., dzień 24 grudnia 2021 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy.
Podstawa prawna - art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.