Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 8/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31 grudnia 2021 r., dzień 7 stycznia br. będzie dniem wolnym od pracy.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)