Inne niebezpieczeństwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje mieszkańców, których budynki zostały uszkodzone w wyniku silnych wiatrów występujących od 17 lutego 2022 r. o możliwość ubiegania się o pomoc finansową w formie zasiłku celowego.

Mieszkańcy, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji, którym zostały uszkodzone budynki mieszkalne lub inwentarskie mogą ubiegać się o tzw. "pomoc doraźną" w kwocie do 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), która może być wypłacona niezwłoczne, tuż po otrzymaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Kwoty zasiłków na remont lub odbudowę przyznawane są w przypadku oszacowania procentu zniszczeń/uszkodzeń na poziomie co najmniej 5%.

W przypadku, gdy procent zniszczeń/uszkodzeń w budynkach mieszkalnych lub nie przekracza 5%, może być przyznana "pomoc doraźna".

 

Do pobrania: