Wniosek o 500+ do ZUS na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym w dniu 24 lutego 2022 r. w godzinach 8:00 - 12:00