Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Informujemy jednocześnie, że zapewniamy pomoc przy wypełnianiu wniosków o świadczenia rodzinne.

Więcej informacji  dotyczących świadczeń oraz wnioski są do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.