Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od dziś, tj. 1 sierpnia 2022 r., można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych na okres zasiłkowy 2022/2023.
Okres zasiłkowy 2022/2023 trwać będzie od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r.

Przy ustalaniu prawa do zasiłków rodzinnych będą brane pod uwagę dochody osiągnięte w 2021 r. a także dochody osiągnięte po 2021 r., jeżeli w 2021 r. nie były osiągane lub zmieniło się źródło ich pochodzenia (np. zmiana pracodawcy).

Wnioski tradycyjne są do pobrania w siedzibie Ośrodka. Informujemy, że druki wniosków są także dostępne na portalu https://druki.gofin.pl. Po pobraniu bezpłatnej aplikacji dostępnej na stronie (DRUKI Gofin) istnieje możliwość komputerowego wypełnienia wniosku (wniosek należy wtedy zapisać na dysku zewnętrznym i dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym).
Należy zwrócić uwagę aby wersja druku była zgodna z wersja opublikowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne obowiązane są do wniosku dołączyć nakazy płatnicze za 2021 r. potwierdzające posiadaną powierzchnię gospodarstwa rolnego wyrażoną w ha przeliczeniowych.