Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od 1 lipca br. można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych wyłącznie w formie elektronicznej, natomiast od dnia 1 sierpnia 2023 r., będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych na okres zasiłkowy 2023/2024 w formie tradycyjnej (papierowej).
Okres zasiłkowy 2023/2024 trwać będzie od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r.

Przy ustalaniu prawa do zasiłków rodzinnych będą brane pod uwagę dochody osiągnięte w 2022 r. a także dochody osiągnięte po 2022 r., jeżeli w 2022 r. nie były osiągane lub zmieniło się źródło ich pochodzenia (np. zmiana pracodawcy).

Wnioski tradycyjne są do pobrania w siedzibie Ośrodka lub do samodzielnego wydruku ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Informujemy, że druki wniosków są także dostępne na portalu https://druki.gofin.pl. Po pobraniu bezpłatnej aplikacji dostępnej na stronie (DRUKI Gofin) istnieje możliwość komputerowego wypełnienia wniosku, który należy wydrukować i podpisany przez wnioskodawcę dostarczyć do siedziby Ośrodka.
Należy zwrócić uwagę aby wersja druku była zgodna z wersja opublikowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne obowiązane są do wniosku dołączyć nakazy płatnicze za 2022 r. potwierdzające posiadaną powierzchnię gospodarstwa rolnego wyrażoną w ha przeliczeniowych.