Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że 16 maja 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Najważniejszą zmianą, którą wprowadza nowelizacja, jest zniesienie kryterium dochodowego. Zatem od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego, co do zasady, będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18. roku życia.

W związku z powyższym GOPS w Kocierzewie Południowym informuje, że osoby, które w okresie świadczeniowym 2018/2019, z uwagi na niespełnione kryterium dochodowe, nie pobierają świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, będą mogły złożyć wniosek o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko od 1 lipca br. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) lub od 1 sierpnia br. tradycyjne (papierowo) w siedzibie GOPS Kocierzew Południowy.

Ww. osoby, aby otrzymać wyrównanie świadczenia na pierwsze dziecko od 1 lipca br., będą musiały złożyć wniosek najpóźniej do 30 września 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca br. w formie elektronicznej oraz od 1 sierpnia br. w formie papierowej, będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy dla pozostałych osób, które były uprawnione do pobierania świadczeń na wszystkie dzieci.

Prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach będzie ustalone do dnia 31 maja 2021 r.

 

Więcej informacji o nowych zasadach przyznawania świadczeń z programu 500+ znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2