Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2019 r. można składać od dnia 1 lipca 2019 r. przez Internet (kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) lub tradycyjnie (w formie papierowej) od dnia 1 sierpnia 2019 r., w godzinach pracy Ośrodka.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia nie będzie następowało w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Osoby ubiegające się o świadczenia wychowawcze obowiązane są do zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na tablicy ogłoszeń GOPS oraz na stronie internetowej https://gops.kocierzew.pl/index.php/klauzula-informacyjna-rodo.