Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” na 2019 r., można będzie składać od dnia 1 lipca 2019 r. przez Internet (kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) lub tradycyjnie (w formie papierowej) od dnia 1 sierpnia 2019 r., w godzinach pracy Ośrodka.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu 2 grudnia 2019 r.

Osoby ubiegające się o świadczenia z programu „Dobry Start” obowiązane są do zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na tablicy ogłoszeń GOPS oraz na stronie internetowej https://gops.kocierzew.pl/index.php/rodo/klauzula-informacyjna.