Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że w dniu 19 lipca br. zostaną wypłacone pierwsze świadczenia z Programu 500+ na dzieci, na które rodzice lub ich opiekunowie prawni złożyli wnioski przez Internet, od dnia 1 lipca do 17 lipca br. włącznie.

Zachęcamy do składania wniosków przez Internet, np. przez bankowość elektroniczną.