Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tzw. „500 plus dla niepełnosprawnych”, należy składać w odpowiednim organie emerytalno-rentowym, tj. ZUS lub KRUS.Dane adresowe organów emerytalno-rentowych:

ZUS
Inspektorat w Łowiczu
ul. Kaliska 8
99-400 Łowicz
tel.

KRUS
Placówka Terenowa w Łowiczu
ul. Kaliska 8
99-400 Łowicz