Logo programu Rodzina 500+W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy, dotyczącymi terminu składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie wniosków złożonych w 2019 r. przedmiotowe świadczenia zostały przyznane do dnia 31 maja 2021 r., zatem w 2020 r. rodzice lub opiekunowie dzieci nie składają wniosków o ponowne ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać (wyłącznie w formie elektronicznej, np.: przez bankowość elektroniczną) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300+, natomiast od 1 sierpnia br. wnioski będzie można składać także w wersji papierowej.