Logo Programu Dobry StartGminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina wszystkim rodzicom, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o przyznanie świadczenia z programu "Dobry start", o możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub osobiście w siedzibie Ośrodka (budynek Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4), w godzinach od 8:00 do 16:00.
Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć najpóźniej w dniu 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.