W związku z obowiązującym stanem epidemii informujemy, że osoby starsze w wieku powyżej 70 roku życia, mogą zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym o pomoc w dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby, tj. leków, artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej.

Listę zakupów należy podać telefonicznie pracownikowi Ośrodka, natomiast zapłata za produkty nastąpi na podstawie paragonów przy odbiorze zakupów.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy o wzajemne wsparcie, zwłaszcza w stosunku do osób w podeszłym wieku.

KONTAKT:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kocierzewie Południowym
tel. 46 839 40 44