Logo Programu Senior+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym, w związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego informuje, że od dnia 29 października br. czasowo wstrzymana zostaje działalność Klubu Senior+.

Celem czasowego zawieszenia działalności Klubu Senior+ jest zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Polecenie wojewody podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.