Obraz kartki z kalendarzaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie zarządzenia Kierownika GOPS z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy, ww. placówka OPS w dniu 24 grudnia br. będzie nieczynna.

Jednocześnie informujemy wszystkich mieszkańców otrzymujących comiesięcznie świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, że wypłata ww. świadczeń za grudzień, nastąpi w dniu 21 grudnia br.