Banner Program Rodzina 500+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r. będzie można składać przez Internet wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, na okres świadczeniowy 2021/2022.
Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) będzie można składać w siedzibie Ośrodka dopiero od dnia 1 kwietnia br.
Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną w kraju i związane z nią ograniczenia, zachęcamy wszystkich, którzy posiadają bankowość elektroniczną, profil zaufany lub podpis elektroniczny do złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi udostępnionymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki

Społecznej:

Więcej informacji dotyczących Programu 500+ można uzyskać dzwoniąc na nr tel. 46 839 40 44 lub 501 378 044.