Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowy zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy ze wszystkich grup wiekowych o udział w ankiecie, na podstawie której zostanie zaktualizowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Opracowana, dzięki tej ankiecie, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych powinna dać odpowiedź na pytania jak obecnie funkcjonujący system wsparcia zaspokaja potrzeby mieszkańców oraz jakie i czyje potrzeby nie są zaspokajane i jakie ten stan rzeczy generuje obszary interwencji społecznej.

ANKIETA

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.