Logo programu Senior+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie zarządzenia nr 17/2021 Wójta Gminy Kocierzew Południowy z dnia 29 marca 2021 r., wydanego w związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego z dnia 26 marca 2021 r., działalność Klubu SENIOR+ została zawieszona czasowo od dnia 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.