Logo EFS

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego 2014-2020

Grafika paski poziome

"AKTYWIZACJA OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA
POZOSTAJĄCYCH BEZ PRAWA PRACY W POWIECIE
ŁOWICKIM (VI)"

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu realizuje projekt
"AKTYWIZACJA OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ
PRACY W POWIECIE ŁOWICKIM (VI)" współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie,
Działanie VIII.1 - Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez
powiatowe urzędy pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego 2014-2020.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim.

 

W ramach projektu realizowane będą:

  • staże zawodowe,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Realizator projektu:
Powiatowy Urząd Pracy
w Łowiczu

Instytucja Pośrednicząca