Grafika przedstawią rodzinę - mężczyznę, kobietę i dzieciGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy, że zgodnie z  art. 26 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, wnioski papierowe w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 są przyjmowane od dziś, tj. od 2 sierpnia br. w siedzibie Ośrodka.

Ważne informacje!

  1. Osoby posiadające gospodarstwo rolne muszą do wniosku dołączyć nakaz płatniczy za 2020 r. (także dotyczące tych powierzchni, które znajdują się poza terenem Gminy Kocierzew Południowy)
  2. Osoby, które pracowały w 2020 r. a na dzień złożenia wniosku już nie pracują do wniosku muszą dołączyć:
    • dokument potwierdzający utratę dochodu
    • formularze PIT-11 za 2020 r. otrzymane od pracodawcy
  3. Osoby, które w 2020 r. nie pracowały a w dniu składania wniosku pracują, do wniosku muszą dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz jego wysokość netto.

Uwaga!

Na etapie weryfikowania wniosku pracownik może żądać dostarczenia innych dokumentów, których konieczność nie była znana w dniu składania wniosku.