Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny.
Osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego mogą składać dokumenty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym do 20 września 2021 r. do godziny 16:00. Planowana data zatrudnienia 1 październik 2021 r.
Treść ogłoszenia, formularz kwestionariusza osobowego oraz formularze niezbędnych oświadczeń dostępne są na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym pod adresem: https://gopskocierzew.bip.gov.pl.