Logo GUSPrezes Głównego Urzędu Statystycznego, obwieszczeniem z dnia 22 września 2021 r. ogłosił, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł.

Wskaźnik ten ma istotne znaczenie dla osób posiadających gospodarstwo rolne, ubiegających się o zasiłki rodzinne na dzieci, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2021/2022.

Wg GUS przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wzrósł, w stosunku do roku 2019, o 575 zł.

Warto przypomnieć także, że kryterium dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego pozostaje niezmienne od 1 listopada 2015 r. i wynosi 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764 zł.