Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym zaprasza osoby chętne do objęcia funkcji asystenta rodziny.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Logo GUSPrezes Głównego Urzędu Statystycznego, obwieszczeniem z dnia 22 września 2021 r. ogłosił, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł.

Wskaźnik ten ma istotne znaczenie dla osób posiadających gospodarstwo rolne, ubiegających się o zasiłki rodzinne na dzieci, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2021/2022.

Wg GUS przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wzrósł, w stosunku do roku 2019, o 575 zł.

Warto przypomnieć także, że kryterium dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego pozostaje niezmienne od 1 listopada 2015 r. i wynosi 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 764 zł.

 

Grafika przedstawią rodzinę - mężczyznę, kobietę i dzieciGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy, że zgodnie z  art. 26 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, wnioski papierowe w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 są przyjmowane od dziś, tj. od 2 sierpnia br. w siedzibie Ośrodka.

Ważne informacje!

 1. Osoby posiadające gospodarstwo rolne muszą do wniosku dołączyć nakaz płatniczy za 2020 r. (także dotyczące tych powierzchni, które znajdują się poza terenem Gminy Kocierzew Południowy)
 2. Osoby, które pracowały w 2020 r. a na dzień złożenia wniosku już nie pracują do wniosku muszą dołączyć:
  • dokument potwierdzający utratę dochodu
  • formularze PIT-11 za 2020 r. otrzymane od pracodawcy
 3. Osoby, które w 2020 r. nie pracowały a w dniu składania wniosku pracują, do wniosku muszą dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz jego wysokość netto.

Uwaga!

Na etapie weryfikowania wniosku pracownik może żądać dostarczenia innych dokumentów, których konieczność nie była znana w dniu składania wniosku.

 

Logo programu Senior+Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym z przykrością zawiadamia, że w dniach 27 lipca oraz 3 sierpnia br. nie odbędą się zajęcia gimnastyczne dla Seniorów.

Za zaistniałą sytuację najmocniej przepraszam.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny.
Osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego mogą składać dokumenty w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym do 20 września 2021 r. do godziny 16:00. Planowana data zatrudnienia 1 październik 2021 r.
Treść ogłoszenia, formularz kwestionariusza osobowego oraz formularze niezbędnych oświadczeń dostępne są na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym pod adresem: https://gopskocierzew.bip.gov.pl.

W dniu 29 lipca 2021 r. w budynku urzędu gminy, w godzinach od 10 do 13, dyżur będzie pełnić ekspert ZUS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym przypomina, że wnioski o "Dobry start" należy składać wyłącznie przez internet, a realizacją tego programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z powyższym informujemy, że w dniu 29 lipca 2021 roku, w budynku Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, w godzinach od 10:00 do 13:00 dyżur będzie pełnić ekspert ZUS, który będzie pomagał mieszkańcom gminy założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym zapewnia wszystkich mieszkańców gminy, którzy czują obawę w związku z koniecznością składania wniosków przez internet, że będziemy pomagać w prawidłowym wypełnieniu oraz złożeniu wniosku. Warunkiem jest jednak posiadanie konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.