Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowy zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy ze wszystkich grup wiekowych o udział w ankiecie, na podstawie której zostanie zaktualizowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Opracowana, dzięki tej ankiecie, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych powinna dać odpowiedź na pytania jak obecnie funkcjonujący system wsparcia zaspokaja potrzeby mieszkańców oraz jakie i czyje potrzeby nie są zaspokajane i jakie ten stan rzeczy generuje obszary interwencji społecznej.

ANKIETA

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Logo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Herb Powiatu Łowickiego


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOWICZU

INFORMUJE

O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA

Z BEZPŁATNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁOWICKIEGO,

CZUJĄCYCH DYSKOMFORT W ZWIĄZKU Z CODZIENNYM FUNKCJONOWANIEM

W SYTUACJI TRWAJĄCEJ PANDEMII COVID-19

Ikona słuchawki telefonicznej

793 816 161

(0-46) 837 03 44

Świadczenie wychowawcze 500+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od dziś, tj. od 1 kwietnia 2021 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ w tradycyjnej formie (papierowej), na okres świadczeniowy 2021/2022.

UWAGA!

Z uwagi na wzrost zakażeń wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2 zachęcamy wszystkich do złożenia wniosku przez Internet.

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego możesz złożyć przez bankowość elektroniczną, lub przez:

Osoby z objawami infekcji typu: gorączka, kaszel, duszności, proszone są o pozostanie w domu! Ponadto informujemy, że na terenie Urzędu może przebywać ograniczona liczba osób.

 

Banner Program Rodzina 500+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r. będzie można składać przez Internet wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, na okres świadczeniowy 2021/2022.
Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) będzie można składać w siedzibie Ośrodka dopiero od dnia 1 kwietnia br.
Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną w kraju i związane z nią ograniczenia, zachęcamy wszystkich, którzy posiadają bankowość elektroniczną, profil zaufany lub podpis elektroniczny do złożenia wniosku za pośrednictwem Internetu.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi udostępnionymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki

Logo programu Senior+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie zarządzenia nr 17/2021 Wójta Gminy Kocierzew Południowy z dnia 29 marca 2021 r., wydanego w związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego z dnia 26 marca 2021 r., działalność Klubu SENIOR+ została zawieszona czasowo od dnia 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

Poniżej prezentujemy krótkie animowane filmy adresowane do uczniów szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych, przygotowane przez Agencję Reklamową RADNA Sp. z o. o., w ramach zleconej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać".

Celem Kampanii jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie.

Film edukacyjny dla dzieci z klas I-III

Banner Regionalny Interwencyjny Telefon ZaufaniaInfolinia Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania służy udzielaniu wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii. Telefon i czat (prowadzony w aplikacji Snapchat i Messenger - pogadajmytutaj) obsługiwane są przez specjalistów – pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.