Logo programu Rodzina 500+W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy, dotyczącymi terminu składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie wniosków złożonych w 2019 r. przedmiotowe świadczenia zostały przyznane do dnia 31 maja 2021 r., zatem w 2020 r. rodzice lub opiekunowie dzieci nie składają wniosków o ponowne ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać (wyłącznie w formie elektronicznej, np.: przez bankowość elektroniczną) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300+, natomiast od 1 sierpnia br. wnioski będzie można składać także w wersji papierowej.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, z powodu obecności Koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje mieszkańców, że od 17 marca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów!

Prosimy kontaktować się telefonicznie lub przez e-mail z pracownikami, w celu uzgodnienia możliwości załatwienia spraw:

Barbara Sałek (Kierownik) – tel. 46 839 40 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Alina Tomczak (Pracownik socjalny) – tel. 46 839 40 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Wieteska (Pracownik socjalny/KDR) – tel. 46 839 40 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marek Siejka (świadczenia rodzinne/wychowawcze) – tel. 46 839 40 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Michał Dobrzyński (świadczenia rodzinne/wychowawcze) – tel. 46 839 40 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tylko w sytuacjach SZCZEGÓLNYCH, wymagających osobistego złożenia dokumentów, będzie można dokonać tego w Urzędzie.

Ponadto informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym oferuje pomoc osobom starszym i samotnym przy zakupie leków, podstawowych artykułów spożywczych i higieny osobistej.

W przypadku konieczności skorzystania z ww. rodzajem pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem pod nr telefonu 46 839 40 44 od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16.00.

Logo programu Dobry StartGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy, że od 1 lipca br. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start przez Internet (za pośrednictwem Portalu Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS).
Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) będzie można składać w siedzibie GOPS Kocierzew Płd. dopiero od dnia 3 sierpnia w godzinach pracy Ośrodka.
Wniosek, o którym mowa powyżej należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.
Jednocześnie przypominamy, że świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce oraz studentom.

Do pobrania:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze za miesiąc grudzień br. będą wypłacane od dnia 20 grudnia 2019r.

Zgłoś do ubezpieczenia członka rodziny - TO NIC NIE KOSZTUJE !!!

Rodzic, małżonek podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoje nieubezpieczone dziecko/małżonka.

Kogo należy zgłosić?

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonka (który nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia),
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (np. nieubezpieczonych rodziców, dziadków)

Twój Parasol

Twój Parasol to bezpłatna aplikacja mobilna, dzięki której nie tylko osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać informacje i wsparcie, ale również może być wykorzystywana przez osoby, które przemocą interesują się zawodowo.

Aplikacja, oprócz materiałów edukacyjnych, zawiera: notatnik - do dokumentowania incydentów (np.: szybko zrobimy zdjęcie, nagramy film lub głos, który później będzie mógł posłużyć jako materiał dowodowy), szybkie wybieranie telefonu alarmowego 112, wysyłania wiadomości alarmowej na wcześniej wprowadzony adres e-mail, oraz mapę miejsc, w których osoba dotknięta przemocą może uzyskać pomoc.

W związku z powyższym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym uruchomił dedykowany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., który należy wprowadzić w aplikacji mobilnej. Wiadomość z alertem zostanie dostarczona na ww. adres e-mail. Jednocześnie zapewniamy, że dostęp do poczty mają wyłącznie pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715 zł.