W związku z obowiązującym stanem epidemii informujemy, że osoby starsze w wieku powyżej 70 roku życia, mogą zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym o pomoc w dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby, tj. leków, artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej.

Listę zakupów należy podać telefonicznie pracownikowi Ośrodka, natomiast zapłata za produkty nastąpi na podstawie paragonów przy odbiorze zakupów.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy o wzajemne wsparcie, zwłaszcza w stosunku do osób w podeszłym wieku.

KONTAKT:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kocierzewie Południowym
tel. 46 839 40 44

 

Logo programu Rodzina 500+W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy, dotyczącymi terminu składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie wniosków złożonych w 2019 r. przedmiotowe świadczenia zostały przyznane do dnia 31 maja 2021 r., zatem w 2020 r. rodzice lub opiekunowie dzieci nie składają wniosków o ponowne ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać (wyłącznie w formie elektronicznej, np.: przez bankowość elektroniczną) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300+, natomiast od 1 sierpnia br. wnioski będzie można składać także w wersji papierowej.

 

Tablica instytucji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie PołudniowymGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym przypomina, że od dnia 1 sierpnia br. prowadzony jest nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który trwać będzie od 1 listopada br. do 31 października roku następnego.
Ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych nastąpi na podstawie dochodów osiągniętych w 2019 r. lub osiągniętych po 2019 r., jeżeli wystąpiły okoliczności określone w art. 3 pkt 23 i 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. utrata lub/oraz uzyskanie dochodu.

Logo programu Dobry StartGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy, że od 1 lipca br. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start przez Internet (za pośrednictwem Portalu Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS).
Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) będzie można składać w siedzibie GOPS Kocierzew Płd. dopiero od dnia 3 sierpnia w godzinach pracy Ośrodka.
Wniosek, o którym mowa powyżej należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.
Jednocześnie przypominamy, że świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola, dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce oraz studentom.

Do pobrania:

 

Logo Programu Dobry StartGminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina wszystkim rodzicom, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o przyznanie świadczenia z programu "Dobry start", o możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub osobiście w siedzibie Ośrodka (budynek Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4), w godzinach od 8:00 do 16:00.
Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć najpóźniej w dniu 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Logo Senior+Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze - koordynator do spraw administracyjnych w Klubie SENIOR+.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym pod adresem https://gopskocierzew.bip.gov.pl.

 

Twój Parasol

Twój Parasol to bezpłatna aplikacja mobilna, dzięki której nie tylko osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać informacje i wsparcie, ale również może być wykorzystywana przez osoby, które przemocą interesują się zawodowo.

Aplikacja, oprócz materiałów edukacyjnych, zawiera: notatnik - do dokumentowania incydentów (np.: szybko zrobimy zdjęcie, nagramy film lub głos, który później będzie mógł posłużyć jako materiał dowodowy), szybkie wybieranie telefonu alarmowego 112, wysyłania wiadomości alarmowej na wcześniej wprowadzony adres e-mail, oraz mapę miejsc, w których osoba dotknięta przemocą może uzyskać pomoc.

W związku z powyższym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym uruchomił dedykowany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., który należy wprowadzić w aplikacji mobilnej. Wiadomość z alertem zostanie dostarczona na ww. adres e-mail. Jednocześnie zapewniamy, że dostęp do poczty mają wyłącznie pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.