Logo programu Wszystkich mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy, którzy z różnych przyczyn nie zdążyli jeszcze złożyć wniosku o przyznanie świadczenia "Dobry Start" informujemy, że ostateczny termin do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia przypada na dzień 30 listopada br.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie GOPS Kocierzew Południowy w godzinach 8:00 - 16:00 lub przez internet (bankowość elektroniczna, Emp@tia) do godziny 23:59.

Wnioski, które zostaną złożone od dnia 1 grudnia br. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Tablica instytucji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie PołudniowymGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym przypomina, że od dnia 1 sierpnia br. prowadzony jest nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy, który trwać będzie od 1 listopada br. do 31 października roku następnego.
Ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych nastąpi na podstawie dochodów osiągniętych w 2019 r. lub osiągniętych po 2019 r., jeżeli wystąpiły okoliczności określone w art. 3 pkt 23 i 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. utrata lub/oraz uzyskanie dochodu.

Drodzy Seniorzy!

Jeżeli w dobie koronawirusa doskwiera Wam samotność, informujemy, że Klub Senior+ w Boczkach Chełmońskich ponownie jest już dla Was dostępny.
Co prawda, ze względu na obecną sytuacje epidemiczną, na razie nie planujemy organizować spotkań w większym gronie, to w każdy wtorek oraz czwartek możecie spędzić miło czas przy kawce lub herbatce, jednocześnie grając w warcaby, szachy, gry karciane lub inne gry planszowe, lub oglądając film czy spektakl teatralny w Klubie.

Logo Programu Dobry StartGminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina wszystkim rodzicom, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o przyznanie świadczenia z programu "Dobry start", o możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub osobiście w siedzibie Ośrodka (budynek Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 4), w godzinach od 8:00 do 16:00.
Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć najpóźniej w dniu 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Logo Programu Senior+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym, w związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego informuje, że od dnia 29 października br. czasowo wstrzymana zostaje działalność Klubu Senior+.

Celem czasowego zawieszenia działalności Klubu Senior+ jest zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Polecenie wojewody podlega natychmiastowemu wykonaniu i obowiązuje do odwołania.

 

Logo Senior+Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze - koordynator do spraw administracyjnych w Klubie SENIOR+.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym pod adresem https://gopskocierzew.bip.gov.pl.

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii informujemy, że osoby starsze w wieku powyżej 70 roku życia, mogą zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym o pomoc w dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby, tj. leków, artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej.

Listę zakupów należy podać telefonicznie pracownikowi Ośrodka, natomiast zapłata za produkty nastąpi na podstawie paragonów przy odbiorze zakupów.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy o wzajemne wsparcie, zwłaszcza w stosunku do osób w podeszłym wieku.

KONTAKT:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kocierzewie Południowym
tel. 46 839 40 44

 

Logo programu Rodzina 500+W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy, dotyczącymi terminu składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie wniosków złożonych w 2019 r. przedmiotowe świadczenia zostały przyznane do dnia 31 maja 2021 r., zatem w 2020 r. rodzice lub opiekunowie dzieci nie składają wniosków o ponowne ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać (wyłącznie w formie elektronicznej, np.: przez bankowość elektroniczną) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300+, natomiast od 1 sierpnia br. wnioski będzie można składać także w wersji papierowej.