Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tzw. „500 plus dla niepełnosprawnych”, należy składać w odpowiednim organie emerytalno-rentowym, tj. ZUS lub KRUS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym w załączniku publikuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnych dla mieszkańców powiatu łowickiego.

Do pobrania:

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu łowickiego (.pdf)

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że Klub Senior+ w Boczkach Chełmońskich, w miesiącu sierpniu br. będzie czynny w następujących dniach tygodnia:

  • wtorki w godzinach 13:00 – 15:00
  • czwartki w godzinach 10:00 – 12:00

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym przypomina, że rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 r. na drugie i kolejne dzieci, od 1 lipca 2019 r. (przez Internet), a od 1 sierpnia 2019 r. (w formie papierowej), składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na WSZYSTKIE dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca br. zostanie im przyznane świadczenie na pierwsze dziecko, a od 1 października br. na kolejne dzieci.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie Ośrodka, w godzinach 7:00-15:00, będą przyjmowane wnioski papierowe o ustalenie prawa do:

  • świadczenia wychowawczego,
  • zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczeń z programu „Dobry Start”

W przypadku ustalania prawa do świadczeń uzależnionych od dochodu, tj. zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć nakazy płatnicze za 2018 r. lub zaświadczenia z właściwego urzędu gminy, w którym znajduje się gospodarstwo rolne, potwierdzające powierzchnię przeliczeniową gospodarstwa rolnego w 2018 r., a także inne dokumenty poświadczające uzyskanie dochodów nieopodatkowanych w 2018 r. (np.: zaświadczenie z KRUS o wysokości pobranego zasiłku chorobowego, itp.).

Plakat przypominający o skłądaniu wniosków o 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że w dniu 19 lipca br. zostaną wypłacone pierwsze świadczenia z Programu 500+ na dzieci, na które rodzice lub ich opiekunowie prawni złożyli wnioski przez Internet, od dnia 1 lipca do 17 lipca br. włącznie.

Zachęcamy do składania wniosków przez Internet, np. przez bankowość elektroniczną.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” na 2019 r., można będzie składać od dnia 1 lipca 2019 r. przez Internet (kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) lub tradycyjnie (w formie papierowej) od dnia 1 sierpnia 2019 r., w godzinach pracy Ośrodka.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu 2 grudnia 2019 r.

Osoby ubiegające się o świadczenia z programu „Dobry Start” obowiązane są do zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na tablicy ogłoszeń GOPS oraz na stronie internetowej https://gops.kocierzew.pl/index.php/rodo/klauzula-informacyjna.