Logo programu Rodzina 500+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym przypomina wszystkim, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022, o możliwości złożenia tego wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, PUE ZUS lub osobiście w siedzibie Ośrodka (budynek Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, pok. nr 4) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Przypominamy, że nowy okres rozpoczął się 1 czerwca br., zatem warunkiem otrzymania świadczeń na dziecko za czerwiec br., jest złożenie wniosku do dnia 30 czerwca 2021 r. włącznie.

Logo programu Senior+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie zarządzenia nr 27/2021 Wójta Gminy Kocierzew Południowy z dnia 26 kwietnia 2021 r., wydanego w związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2021 r., działalność Klubu SENIOR+ w Boczkach Chełmońskich została zawieszona czasowo od dnia 26 kwietnia 2021 r. do 3 maja 2021 r.

Logo programu Senior PlusGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od dnia 4 maja 2021 r. Klub SENIOR+ w Boczkach Chełmońskich jest ponownie otwarty.
Zapraszamy seniorów do aktywnego spędzania czasu przy aromacie wybornej kawy lub herbaty.

Logo programu Senior+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie zarządzenia nr 24/2021 Wójta Gminy Kocierzew Południowy z dnia 19 kwietnia 2021 r., wydanego w związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2021 r., działalność Klubu SENIOR+ została zawieszona czasowo od dnia 19 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r.

Logo EFS

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego 2014-2020

Grafika paski poziome

"AKTYWIZACJA OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA
POZOSTAJĄCYCH BEZ PRAWA PRACY W POWIECIE
ŁOWICKIM (VI)"

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu realizuje projekt
"AKTYWIZACJA OSÓB PO 29. ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ
PRACY W POWIECIE ŁOWICKIM (VI)" współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie,
Działanie VIII.1 - Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez
powiatowe urzędy pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego 2014-2020.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim.

 

W ramach projektu realizowane będą:

  • staże zawodowe,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Realizator projektu:
Powiatowy Urząd Pracy
w Łowiczu

Instytucja Pośrednicząca

Logo programu Senior+Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie zarządzenia nr 22/2021 Wójta Gminy Kocierzew Południowy z dnia 9 kwietnia 2021 r., wydanego w związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego z dnia 7 kwietnia 2021 r., działalność Klubu SENIOR+ została zawieszona czasowo od dnia 10 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowy zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy ze wszystkich grup wiekowych o udział w ankiecie, na podstawie której zostanie zaktualizowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Opracowana, dzięki tej ankiecie, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych powinna dać odpowiedź na pytania jak obecnie funkcjonujący system wsparcia zaspokaja potrzeby mieszkańców oraz jakie i czyje potrzeby nie są zaspokajane i jakie ten stan rzeczy generuje obszary interwencji społecznej.

ANKIETA

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.