Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że:

  • wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego kwoty należy przekazywać na rachunek bankowy: 84 9288 1053 1300 0390 2000 0080
  • zwroty nienależnie pobranych świadczeń należy przekazywać na rachunek bankowy: 50 9288 1053 1300 0505 2000 0010