Fundusz alimentacyjny

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (jedn. tekst Dz. U. z 2019r. poz. 670, z późn. zm.) określa:

  • zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji;
  • warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych dalej „świadczeniami z funduszu alimentacyjnego”;
  • zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  • zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego; działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.
Tytuł Autor Odsłony
Ustalenie prawa do świadczeń z FA Udostępniony przez: Marek Siejka Odsłon: 833
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych Udostępniony przez: Marek Siejka Odsłon: 144