Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pdf 130.14 KB Marek Siejka
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych pdf 98.94 KB Marek Siejka
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego pdf 77.78 KB Marek Siejka
Oświadczenie o bezskuteczności alimentów pdf 86.57 KB Marek Siejka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 11 maj 2019 11:38 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 maj 2019 15:04 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 maj 2019 15:07 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 maj 2019 15:08 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 wrzesień 2019 13:33 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 październik 2019 09:04 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 październik 2019 09:04 Marek Siejka