Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podstawowym celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi prawidłowej opieki rodzicielskiej.

Ustawa ma za zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka a w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą.

Ustawa wprowadza nową funkcję tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 11 maj 2019 11:19 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 maj 2019 14:37 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony. środa, 29 maj 2019 12:46 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony. środa, 29 maj 2019 12:48 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony. środa, 29 maj 2019 12:50 Marek Siejka