Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga również osobom i rodziną w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Do uzyskania pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych są kwalifikowane osoby i rodziny, których dochód nie przekracza odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej: 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1402,00 zł;
  • dla osoby w rodzinie: 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.; 1.056,00 zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019.

Szczegóły dotyczące Programu znajdziesz tutaj:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 11 maj 2019 11:19 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 maj 2019 14:35 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 maj 2019 13:49 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 maj 2019 14:06 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 maj 2019 14:07 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 sierpień 2019 08:24 Marek Siejka