Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ukończyła 75 lat;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Miesięczna wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi:

  • do dnia 31 października 2018r. – 153,00 zł,
  • od dnia 1 listopada 2018r. do 31 października 2019r. – 184,42 zł,
  • od dnia 1 listopada 2019r. – 215,84 zł.

 WAŻNE!

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego pdf 104.55 KB Marek Siejka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 11 maj 2019 11:34 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 maj 2019 11:59 Marek Siejka
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 maj 2019 12:01 Marek Siejka