Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga również osobom i rodzinom w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Do uzyskania pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych są kwalifikowane osoby i rodziny, których dochód nie przekracza odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej: 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1542,20 zł;
  • dla osoby w rodzinie: 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.; 1.161,60 zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020.

Szczegóły dotyczące Programu znajdziesz tutaj:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020